Resultaten van een PanorEmo meting

De uitkomsten van een PanorEmo meting is een afspiegeling van de opvallende plekken geïdentificeerd door mensen. Omdat er geen vaste onderzoeksvraag of experiment structuur zijn dit juist die punten die opvallen bij respondenten.

Emotie clustering

Juist te gebieden waar geclusterde sets van emoties voorkomen zijn in het bijzonder van belang voor jou als onderzoeker, marketeer of verkoper. Je kunt een verdere analyse en verdiepte verkenning doen door alleen bepaalde emoties, commentaren of zelfs individuele reacties te tonen.

Dit kun je hierboven zelf proberen in het PanorEmo Hotspots analyse instrument.